Yhteystiedot


Teemu Väisänen

Teemu on kenttäarkeologi ja Turun yliopiston jatko-opiskelija, joka on tehnyt konfliktiarkeologista tutkimusta vuodesta 2016 lähtien. Parhaillaan hän toimii tutkijana Feldluftpark Pori ja Hanko 1941 -hankkeissa.

 teemu.vaisanen@gmail.com

Satakunnan Museo

Satakunnan Museo on vuonna 1888 perustettu maakuntamuseo Porissa. Museon alaisuudessa toimiva ohjausryhmä seuraa Feldluftpark Pori -hankkeen toteutusta ja aihetta käsittelevän näyttelyn suunnittelua.

https://www.pori.fi/satakunnanmuseo 
satakunnanmuseo@pori.fi
02 621 1078