Kouluyhteistyö

Tutkimushankkeemme keskiössä on yhteistyö paikallisten yhteisöjen ja erityisesti koulujen kanssa. Olemme pitäneet konfliktiarkeologisesta tutkimuksesta sekä sota-ajasta luentoja kouluilla esimerkiksi Porissa, Joensuussa ja Ähtärissä.

Vuonna 2020 toteutimme Porin suomalaisen yhteislyseon lukion kanssa Varjojen aika -kurssin, jonka aikana lukiolaiset tutustuivat kaupunkinsa sota-ajan historiaan luennoin ja kiertokävelyin sekä suunnittelemalla ja toteuttamalla omat konfliktiarkeologiset kaivaukset saksalaisten huoltokentän alueella. Kurssin päätteeksi lukiolaiset laativat löydöistään sekä kurssin aikana saamistaan kokemuksista pienoisnäyttelyn Satakunnan Museoon. Kurssista saatu positiivinen palaute kannusti sittemmin toistamaan konseptia nuorten arkeologialeirin järjestämiseksi vuonna 2021.

Opetuksen näkökulmasta konfliktiarkeologialla on omat erityispiirteensä. Toisen maailmansodan aikainen löytöaineisto on monesti helposti tunnistettavaa ja nykypäivän esineistöä vastaavaa, joten esineiden tunnistaminen, tarinallistaminen ja niiden omistajien elämiin samastuminen on luontevaa. Lisäksi esineistön kautta voidaan lähestyä ns. vaikeaa tai kulttuuriperintöä uudenlaisesta näkökulmasta. Saksalaisten läsnäolo ja vuorovaikutus suomalaisten kanssa on edelleen vaikeaksi koettu aihe, mutta esineistön kautta saksalaisia sotilaita voidaan lähestyä objektiivisesti monesta eri näkökulmasta. Esineet voivat kertoa sotilaista yksilöinä ja viitata esimerkiksi kotirintamalla elettyyn arkeen ja paikallisväestön kanssa solmittuihin ihmissuhteisiin. Toisaalta löytöaineiston kautta voidaan myös havainnollistaa sotavankien heikkoja oloja tarkastelemalla esimerkiksi eroavuuksia sotavankien ja sotilaiden sodanaikaisessa ravinnossa.

Mikäli olet kiinnostunut hyödyntämään konfliktiarkeologiaa ja sotahistoriaa osana oman koulusi opetusta, ota yhteyttä meihin ja kerromme mieluusti kokemuksitamme! Voit myös lukea lisätietoa Varjojen aika -kurssista täältä.